TS-5K656

634

500 250

משלוח, אחריות, פריט ניתן בהחזרה

שמירת תוצאות של אימון יומי
זיכרון של 50 LAP
שעון עצר קל להפעלה עד 24 שעות עם: עצירת ספירה וחזרה על הספירה
שלושה שעונים מעוררים
הגדרת שני אזורי זמן
תאורת לילה INDIGLO