פתיחת הזמנה חדשה

אנא מלאו את פרטי התקלות שנדרש עבורן תיקון.

פתיחת הזמנה חדשה

אנא מלאו את פרטי הקוח ותיאור התקלות שנדרש עבורן תיקון.

* לא ניתן להשאיר שדות חובה ריקים.